AARSCHOT - In Aarschot hebben de Partij voor Vrijheid & Democratie (PVD), een scheurlijst van de VLD die drie jaar geleden werd opgericht, en het Vlaams Belang een akkoord gesloten waarbij één OCMW-mandaat gedeeld wordt door de twee partijen. De eerste vier jaar wordt het ingenomen door iemand van de PVD, de resterende twee jaar door iemand van het Vlaams Belang.
,,We hebben dit gedaan omdat we anders uit de boot zouden gevallen zijn in het OCMW. De bedoeling van politiek is toch dat ge voor de mensen iets kunt doen. Een reden om het te doen was ook het feit dat de andere traditionele partijen de afgelopen maanden even goed met het Vlaams Belang gepraat hebben om tot een akkoord te komen'', aldus PVD-voorzitter Fernand Demonseau.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen haalde de PVD in Aarschot één gemeenteraadszetel. Dit leverde 6 stemmen op voor de OCMW-verkiezing, wat te weinig was voor een mandaat. Met de 9 stemmen op overschot die het VB had kon wel een mandaat in de wacht worden gesleept. PVD-initiatiefnemer Fernand Demonseau is een gepensioneerde die 40 jaar lang politieagent was in Aarschot. In het verleden was hij ook 7 jaar VLD-voorzitter.

Volgens de Aarschotse VB-voorzitter Nico Creces gaat de samenwerking tussen VB en PVD verder dan het delen van het OCMW-mandaat en zal er in de gemeente- en OCMW-raad samen oppositie gevoerd worden. ,,Het gaat niet om kartelvorming, maar wel om bundeling van rechtse krachten'', aldus Creces. Dit laatste wordt evenwel ontkend door Demonseau. ,,We gaan proberen de oppositie op één lijn te krijgen, maar willen daarvoor evengoed met SP.A en Groen! samenwerken'', aldus Demonseau.