EU-politiediensten delen info over dna en vingerafdrukken
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schaüble Foto: reuters
DRESDEN - De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie willen politiediensten uit de andere lidstaten een automatische toegang bieden tot nationale databanken met informatie over dna, vingerafdrukken en nummerplaten. Dat is maandag gebleken tijdens een informele raad in het Duitse Dresden. In België worden deze bepalingen reeds in april van kracht.
Op voorstel van Duitsland wisselden de ministers van gedachten over de mogelijke integratie van het verdrag van Prüm in de Europese wetgeving. Dat verdrag over versterkte politiesamenwerking werd in mei 2005 ondertekend door Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Nederland, Luxemburg en België en introduceert onder meer snelle en soepele procedures voor de uitwisseling van gevoelige informatie, zoals dna en vingerafdrukken.

Brede consensus

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schaüble (CDU) is zeer in zijn nopjes met de eerste resultaten van Prüm en wil het Duitse EU-voorzitterschap daarom aangrijpen om het verdrag naar alle 27 lidstaten uit te breiden. ,,De creatie van een Europees netwerk van nationale bestanden is een eenvoudig en effectief middel in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad en terrorisme. Ik heb daarover een brede consensus onder de ministers vastgesteld'', meldde hij.

Wel plaatsten de Britse, Ierse, Poolse en Tsjechische ministers kanttekeningen bij de financiële en juridische impact. Ook in België, waar de ratificatie intussen voltooid is en het verdrag in april in werking zou moeten treden, wordt nog steeds gezocht naar performante informatiesystemen en moeten er bepaalde wetteksten worden aangepast. Schaüble relativeerde niettemin het prijskaartje. Volgens hem kostte Prüm de Duitse belastingbetaler vorig jaar ongeveer 930.000 euro.

Succes

Samen met Spanje en Oostenrijk is Duitsland het enige land waar het verdrag inmiddels operationeel is, maar de in december vorig jaar gelanceerde samenwerking tussen de Duitse en de Oostenrijkse politie maakt volgens Schaüble nu reeds duidelijk dat Prüm een ,,toegevoegde waarde'' zal hebben in onderzoek naar zware misdaad en terrorisme. In een bestek van zes weken leverde de toetsing van dna-sporen aan de gegevensbestanden van het andere land zowel in Duitsland als in Oostenrijk meer dan 1.400 treffers op.

Grootschalig

Het verdrag van Prüm beperkt zich echter niet tot de uitwisseling van gegevens tussen de politiediensten. De tekst voorziet eveneens in nieuwe vormen van samenwerking op het operationele niveau, zoals de organisatie van gemeenschappelijke patrouilles, grensoverschrijdende achtervolgingen of de inschakeling van buitenlandse politiemensen bij grootschalige evenementen als voetbaltornooien en politieke toppen in eigen land.

Dat alle 27 EU-lidstaten maandag aan de oevers van de Elbe hun fiat gaven aan de omzetting van Prüm in Europese wetgeving, is niet zonder ironie. Het verdrag is immers geboren uit de frustratie van enkele lidstaten met de trage besluitvorming in de Europese raden. Bevoegd eurocommissaris Franco Frattini en Schaüble zullen reeds volgende maand een concrete tekst indienen.

Zonder Commissie

Frattini ziet er geen graten in dat een intergouvernementeel project van enkele lidstaten, waarin de Commissie nauwelijks een rol speelde, tot nieuwe EU-wetgeving voor alle lidstaten kan leiden. ,,Dat kan, op voorwaarde dat er echt geen akkoord kan bereikt worden in het normale besluitvormingskader van de EU, en op voorwaarde dat het uiteindelijke resultaat verrijkend is'', aldus de Italiaan.