Frankrijk en Groot-Brittannië waren bijna getrouwd
Brits Eerste Minister Anthony Eden (L) verwelkomt de toenmalige Franse premier Mollet (R) bij zijn aankomst in Londen. Foto: afp
LONDEN - Parijs en Londen hebben in de jaren vijftig gepraat over de mogelijkheid om een politieke ,,unie'' te vormen, zo blijkt uit Britse officiële archieven waarmee de openbare omroep BBC maandag heeft uitgepakt.
Het voorstel voor een ,,Frangleterre'' kwam van de toenmalige Franse premier Guy Mollet tijdens een bezoek aan zijn toenmalige Britse collega Anthony Eden op 10 september 1956. Maar het werd afgewezen.

Vervolgens, toen Eden eens op bezoek was in Parijs, werd voorgesteld dat Frankrijk deel zou gaan uitmaken van het Gemenebest, met koningin Elizabeth II als staatshoofd van Frankrijk. Ook dit zagen de Britten niet zitten.

Het Franse voorstel gebeurde een jaar voor de ondertekening van het Verdrag van Rome, dat de grondslag legde van de Europese Gemeenschap, en waarin Parijs scheep ging met Duitsland. Parijs en Londen voelden zich toen nog grootmachten en waren lotverbonden tijdens de Suezcrsis en de crisis in Algerije.

Een en ander blijkt uit Britse archieven die reeds twintig jaar geleden werden vrijgegeven. De documenten bleven niettemin onopgemerkt, tot de BBC ze vond. In Frankrijk zouden er geen documenten rond bestaan. De omroep gaf geen motief voor het niet doorgaan van het huwelijk.

Wel preciseerde de BBC dat Mollet drie redenen had voor zijn radicaal voorstel. Hij wou de Egyptische president Nasser aanpakken in verband met de nationalisering van het Suezkanaal. Hij was ook een Anglofiel die bewondering had voor de Britse hulp in de twee wereldoorlogen en voor de bloeiende welvaartstaat. Bovendien steeg er spanning aan de grens tussen Israël, een bondgenoot van Frankrijk, en Jordanië, een bondgenoot van Groot-Brittannië. Mollet wou voorkomen dat Franse en Britse soldaten tegen elkaar zouden vechten indien het daar verder uit de hand liep.

Het lijkt erop dat Mollet uiteindelijk heeft beslist zijn eigenaardige voorstellen te vergeten en dat hij er met slechts weinig andere ministers over gesproken heeft.