WEMMEL - In faciliteitengemeente Wemmel is er eindelijk een burgemeestersvoordracht getekend. Marcel Van Langenhove bekleedt de functie de eerste drie jaar, Chris Andries de resterende drie jaren van de legislatuur. Beiden maken deel uit van de Lijst van de Burgemeester. Van Langenhove was de voorbije zes jaar burgemeester van Wemmel, Andries eerste schepen.

De situatie in Wemmel werd na de jongste gemeenteraadsverkiezingen communautair zeer complex. De tweetalige Lijst van de Burgemeester (LB) haalde 11 zetels op 23, het Franstalige Interets Communaux (IC) 6 zetels, WEMMEL 5 en het Vlaams Belang 1. LB verloor dus haar meerderheid en was voor een coalitie aangewezen op het Franstalige IC of het Vlaamse Wemmel. Dit alles had geen invloed op de samenstelling van het schepencollege, aangezien de schepen in een faciliteitengemeente rechtstreeks verkozen worden. LB telt 3 schepenen, IC en WEMMEL elk 1.

Het is de Vlaamse lijst WEMMEL die de burgemeestersoverdracht mee ondertekende. Eerder liet WEMMEL al weten zulks te doen in ruil voor een goed schepenmandaat. Herman Vander Voorde, die voor WEMMEL schepen wordt, krijgt onder meer de bevoegdheden van ruimtelijke ordening, milieu en jeugd. De samenwerking LB-WEMMEL beperkt zich tot de burgemeestersvoordracht. LB vormt een minderheidskabinet en zal voor elk dossier in de gemeenteraad een meerderheid moeten zoeken.

Zo wordt het tijdens de gemeenteraadszitting vanavond uitkijken wie de voorzitter van de gemeenteraad wordt. Er hebben zich dit keer drie kandidaten aangemeld. Voor LB is Bernard Capriau kandidaat, voor WEMMEL Walter Vansteenkiste en voor IC Roger Mertens.