,,VLD niet tegen praktijktest''
VLD-voorzitter Bart Somers ontkent dat zijn partij zich verzet tegen de invoering van praktijktests.
De tests moeten er zeker komen, maar mogen enkel worden uitgevoerd door beëdigde ambtenaren die werken onder toezicht van een rechter, menen de Vlaamse liberalen.

,,Racisme en discriminatie zijn onaanvaardbaar en moeten actief bestreden worden. Daarom ook heeft de VLD de anti-discriminatiewet, inclusief het principe van de praktijktest, mee goedgekeurd in het parlement'', beklemtoont Bart Somers maandag.

De VLD-voorzitter geeft toe dat vele discriminaties pas goed kunnen worden aangetoond via praktijktests. Ze moeten er dan ook komen, voegt hij eraan toe.

Beëdigde ambtenaren

De liberalen willen naar eigen zeggen wel voorkomen dat ,,zomaar burgers de straat worden opgestuurd om strafbare feiten uit te lokken en officieel vast te stellen''. Daarom vindt de partij dat de tests enkel mogen worden uitgevoerd via beëdigde ambtenaren die onder toezicht van een rechter werken.

,,Het is dus geen kwestie van niet willen. Integendeel. Ook de VLD meent dat racisme aan bijvoorbeeld de ingang van een dancing, ontoelaatbaar en verwerpelijk is. Mensen herleiden tot hun afkomst en hun kleur om ze te discrimineren is gewoon anti-liberaal. Wij hoeven daarover van niemand lessen te ontvangen'', dixit Somers.

Geen racisme

Ondertussen meldt het Gentse parket dat de 27-jarige Marokkaanse Gentenaar die de premier en minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont voor de rechter daagt wegens het uitblijven van praktijktests geen slachtoffer van racistische horecauitbaters was.

De klachten die de man indiende, werden na onderzoek geseponeerd omdat er andere redenen waren om hem de toegang tot de dancing te weigeren.

,,De dossiers werden niet geklasseerd omdat er geen praktijktest uitgevoerd kon worden'', zegt parketwoordvoerster An Schoonjans maandag. ,,De politie en het parket zijn wel degelijk in actie geschoten na de klachten van de betrokkene eind 2003. Maar het onderzoek toonde aan dat er geen inbreuken op de racismewet waren. Er waren wel andere redenen, die tot het geheim van het onderzoek behoren, om de man de toegang te weigeren.''

26 januari

Op 26 januari zal de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel ingeleid worden. Dat zegt meester Abderrahim Lahlali, de advocaat van de 27-jarige Marokkaanse Gentenaar die de klacht indiende.

De dagvaardingen werden maandagmorgen aan beide ministers betekend, zegt Lahlali. ,,De zaak wordt op 26 januari voor de burgerlijke rechtbank ingeleid. Omdat het om een burgerrechtelijke zaak gaat, geldt de parlementaire onschendbaarheid niet voor de ministers.''

De zaak kan verschillende maanden aanslepen, omdat de partijen argumenten moeten uitwisselen. ,,We vragen de rechtbank de Belgische overheid te veroordelen tot de invoering van de praktijktests. Mijn cliënt eist een voorlopige morele schadevergoeding van een euro. In geval van een veroordeling vragen we een dwangsom van 500 euro per dag dat de regering nalaat de praktijktests in te voeren. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en de wet uitvoeren'', stelt Lahlali.

Geen instrumenten

Op de mededeling van het Gentse parket dat er geen aanwijzingen waren van racisme, zegt Lahlali dat de overheid nooit de instrumenten gaf om het bewijs van racisme te leveren. Met de praktijktest zou dat mogelijk geweest zijn.

,,Omdat het parket geen gevolg gaf aan de dossiers heb ik gevraagd een praktijktest uit te voeren. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn schriftelijke verzoek'', besluit de advocaat.