BRUSSEL - Bij het Loeckx-Veilinghuis in Gent wordt op dinsdag 23 januari een legaat verkocht ten voordele van het kinderkankerfonds. Deze schenking bevat onder meer twee ongekende topwerken van Leon Spillaert uit de beste periode van de kunstenaar. Het gaat om ''Dijk en staketsel bij de vaargeul te Oostende'' (59x73 cm) uit 1909 en ''Man en vrouw schuilend voor de regen onder de drie gapers te Oostende'' (66x50 cm) uit 1910.
Kunstexperten beschouwen deze tot op heden ongekende werken als zeer bijzonder. Ze behoorden tot een kunstcollectie van een West-Vlaamse zakenman, die ze na zijn dood testamentair wegschonk aan het kinderkankerfonds (KKF).

Het Loeckx-Veilinghuis verkoopt af en toe legaten ten gunste van verenigingen, maar het is uitzonderlijk dat er werken van zo’n hoge kwaliteit worden aangeboden als schenking. Collectioneurs die geen directe bestemming hebben voor hun nalatenschap kunnen beslissen om hun patrimonium weg te schenken aan een goed doel. Wie dergelijke formule overweegt kan daarover informatie inwinnen bij het veilinghuis.

De verrassing bij het kinderkankerfonds was zeer groot toen de opbrengst werd geraamd op 100.000 à 150.000 euro. Wat de werken effectief zullen opbrengen, zal pas na de veiling blijken.