BRUSSEL - Spirit eist dat de regering eindelijk werk maakt van laagdrempelige, effectieve praktijktests. ,,Het is onvoorstelbaar dat we terechtkomen in een situatie waarin burgers naar de rechter moeten stappen om de regering te dwingen een wet uit te voeren'', zegt partijvoorzitter Geert Lambert, die verwijst naar het regeerakkoord.

Spirit beklemtoont dat de praktijktests in het regeerakkoord staan ingeschreven. Bevoegd minister Christian Dupont bracht het dossier al verschillende keren aan, maar werd telkens weer afgeblokt door premier Verhofstadt, stelt de partij maandag in een mededeling.

,,De bestrijding van racisme mag niet beperkt blijven tot sensibilisering of goedbedoelde diversiteitsplannen. Daadwerkelijk racisme mag niet gebanaliseerd worden maar moet daadwerkelijk beteugeld worden'', zegt Lambert. Aangezien daden van racisme moeilijk te bewijzen zijn, werd in de antidiscriminatiewet de mogelijkheid ingeschreven om praktijktests in te voeren, voegt hij eraan toe.

De Vlaamse linksliberalen eisen nu dat die tests er eindelijk komen. En ze moeten laagdrempelig, snel inzetbaar en gratis zijn. ,,Door de eis ze te laten uitvoeren door gerechtsdeurwaarders, begraaf je onmiddellijk de praktijktest als een hanteerbare tool om racisme te bestrijden'', meent Lambert. Spirit vindt dat de tests moeten worden uitgevoerd door beëdigde ambtenaren.

Verhofstadt ,,niet tegen''

Premier Guy Verhofstadt benadrukt maandag dat hij niet tegen praktijktests is. Die tests moeten dan wel uitgevoerd worden door ofwel een gerechtsdeurwaarder ofwel een beëdigd ambtenaar, die opereren onder toezicht van een rechtbank.

De eerste minister herhaalt zo het standpunt dat hij enkele maanden geleden al eens naar voren bracht. De federale regeringsleider wil niet dat vrijwilligers, na een cursus van enkele weken, zomaar worden ingezet om die praktijktests af te nemen.

Minister van Maatschappelijke Integratie Dupont hoopt nog op oplossing

Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont hoopt dat het parlementair debat over de hervorming van de antidiscriminatiewet de politieke discussie over de praktijktests in een stroomversnelling zal brengen.

Dupont kreeg maandag de dagvaarding van de Gentse Marokkaan in de bus. Zolang hij het dossier niet heeft doorgenomen, wil hij er niet op reageren. De PS-minister benadrukt wel dat er geen politieke consensus bestaat over de invoering van de praktijktests. Dat belette dat er een koninklijk besluit werd uitgevaardigd om die tests in de praktijk om te zetten, luidt het.

,,De tests werden gediaboliseerd en er kwam geen kb. Dat betekent echter niet dat we ondertussen niet hebben voortgewerkt aan het dossier. Wij hebben onlangs in het parlement het ontwerp neergelegd dat de strijd tegen discriminatie hervormt en we blijven positief over een oplossing voor de praktijktests. Het debat over het ontwerp zal de discussie misschien versnellen'', klinkt het maandag op het kabinet-Dupont.

Het kabinet wijst er tot slot op dat de praktijktests belangrijk, maar slechts één middel zijn om aan te tonen dat er sprake is van discriminatie.

Regering gedagvaard

De politici reageren op de dagvaarding van de Belgische overheid door een Gentenaar van Marokkaanse afkomst. De man eist dat de regering de parktijkstests uitvoert. Die praktijktests zijn opgenomen in de anti-discrimininatiewet van 2003, maar er is nog steeds geen koninklijk besluit opgesteld dat de spelregels voor de tests vastlegt.

De allochtoon diende verschillende keren een klacht in omdat hij geweigerd werd uit een discotheek, maar de klachten werden geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen. Een praktijktest bleek onmogelijk omdat daar nog geen wettelijk kader voor is.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig