LA LOUVIERE - Het personeel van de FOD Financiën van La Louvière is maandag op straat gekomen. Dat gebeurde op initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het personeel wil zijn ongenoegen uiten over de Coperfin-hervorming.
Het personeel vreest voor zijn statuut, dat zou afhangen van subjectieve in plaats van objectieve criteria. Ze eisen ook dat er bij elk natuurlijk vertrek een aanwerving komt.

De vakbonden betreuren ook de verkoop van de gebouwen van Financiën, met een centralisatie in Brussel als gevolg en gevolgen voor de werkomstandigheden van de ambtenaren.

Het vakbondsfront roept op tot een manifestatie in Brussel op 23 januari.