Bush laat zich niet stoppen door Congres
Bush houdt zich zelfverzekerd bij zijn besluit meer troepen naar Irak te sturen.
WASHINGTON - De Amerikaanse president George Bush en vice-president Dick Cheney hebben er zondag geen enkel misverstand over laten bestaan dat Bush zich door het Congres niet zal laten afhouden van zijn voornemen om duizenden militairen extra naar Irak te sturen.
,,Ik ben ervan doordrongen dat ze kunnen proberen mij tegen te houden'', zei Bush over het nu door Democraten geleide Congres. ,,Maar ik heb mijn besluit genomen. En wij gaan door.''

Geen alternatief

Cheney zei dat de Democraten geen geloofwaardig alternatief hebben voor de herziene oorlogsstrategie van Bush. Terugtrekking uit Iran komt volgens Cheney neer op toegeven aan Osama bin Laden en andere vijanden van de Verenigde Staten. Die ,,zijn ervan overtuigd dat de Verenigde Staten zullen inpakken en naar huis gaan als maar genoeg van ons doden. Ze kunnen ons niet verslaan in een rechtstreeks gevecht, maar ze denken dat ze onze wil kunnen breken'', zei Cheney.

Huis van Afgevaardigden en Congres tegen plannen Bush

De krijgshaftige taal van het Witte Huis komt terwijl zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat resoluties worden voorbereid tegen de extra troepenzending naar Irak. De moties hebben geen dwingend karakter en Bush is ook zeker niet van plan zich er iets van aan te trekken, maakten Cheney en nationaal veiligheidsadviseur Stephen Hadley zondagochtend tijdens hun rondes langs de actualiteitentalkshows duidelijk. Bush doet er zelf in een zondagavond uit te zenden interview in het CBS-programma 60 Minutes nog een schep bovenop.

Ook in het Congres verhardden zich de standpunten. Het leiderschap van de Democraten onderzocht of en hoe de financiering voor extra troepen geblokkeerd zou kunnen worden. ,,Je wil het ministerie van defensie niet micromanagen, maar in dit geval moeten we wel, omdat ze zich niets aantrekken van het publiek'', zei John Murtha. ,,Wij moeten bekijken welke opties wij hebben om de president in te tomen'', zei senator Barack Obama. De Democraten moeten echter oppassen dat niet de indruk wordt gewekt dat zij de soldaten die al in Irak zijn financieel willen afknijpen.

Acties ,,zinloos''

Veiligheidsadviseur Hadley zegt dat het geld voor extra troepen al door het Congres is toegewezen. De Republikeinse senator John McCain, die de troepenuitbreiding steunt, noemt moties om afkeuring uit te spreken zinloos. ,,Als ze het serieus menen, moeten ze een motie indienen om de financiering te blokkeren.''

Het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking is tegen de uitzending van meer militairen naar Irak, maar Cheney zei dat geen president grote beslissingen mag laten afhangen van de waan van de dag. Net als Bush zei hij dat de Amerikanen zich moeten voorbereiden op een langdurig conflict. ,,Het is het soort conflict dat onze politiek en onze regering de komende twintig, dertig of veertig jaar zal bezighouden. Wij moeten zegevieren en wij moeten ons harden voor het gevecht op de lange termijn.''