Belgische jongeren in Europese top alcoholverbruik
Foto: pdw
Zesendertig procent van de Belgische jongeren tussen 15 en 16 jaar zegt al meer dan veertig keer alcohol te hebben gedronken. Daarmee staat België in de Europese top. Enkel Nederland (45 procent) en het Verenigd Koninkrijk (43 procent) scoren nog hoger.

Belgische jongeren gebruiken ook beduidend meer cannabis dan hun Europese leeftijdsgenoten. Wat betreft het roken zit België in de Europese middenmoot.

Dat zijn enkele resultaten van een Europese enquête die in 2003 bij 100.000 jongeren werd uitgevoerd. De VUB (Vrije Universiteit Brussel) en de ULB (Université Libre de Bruxelles) bevroegen in ons land 2.320 leerlingen.