BRUSSEL - Vlaams minister voor Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) wil de eedformule voor Vlaamse ambtenaren aanpassen. Dat kondigde hij vanmiddag aan bij de eedaflegging van 45 Vlaamse ambtenaren van het departement Algemene Zaken en Financiën. De minister wil ook werk maken van een daadkrachtig integriteitsbeleid bij de Vlaamse overheid.

Bourgeois plaatste vraagtekens bij de eedformule die de ambtenaren dienden uit te spreken, met name ,,ik zweer trouw aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk''. De eed dateert van juli 1831 en is niet aangepast aan de federale structuur. ,,De loyauteit van de Vlaamse ambtenaar ligt bij de Vlaamse Gemeenschap of het Gewest'', aldus de minister, die zijn medewerkers aan het werk gezet heeft om een concreet initiatief uit te werken.

De minister kondigde voorts aan dat hij een daadkrachtig integriteitsbeleid wil ontwikkelen. Dergelijk beleid vereist een sterke coördinatie en organisatie. Daarvoor voorziet hij de creatie van een integriteitscoördinator en een integriteitscommissie. In deze commissie is er naast de coördinator ook plaats voor de dienst Interne Audit en voor de Vlaamse Ombudsdienst.