Arena buigt het hoofd
BRUSSEL - Marie Arena, de minister-president van de Franse gemeenschap, heeft in het gemeenschapsparlement mea culpa geslagen over de manier waarop ze gecommuniceerd heeft over de renovatie van haar kabinet. Arena zei zich niet verzwakt te voelen door de polemiek.

,,Ik heb de boodschap eenvoudig willen houden en had niet de bedoeling de waarheid te verdoezelen. Die doelstelling is duidelijk niet bereikt'', antwoordde ze op interpellaties van Anne-Marie Corbisier (CDH), Marcel Cheron (Ecolo), Françoise Bertieaux (MR) en Léon Walry (PS).

Marie Arena gaf een gedetailleerd overzicht van de uitgaven met hun verantwoording. De renovatie van de verdieping van haar kabinet op het Surlet de Chokierplein maakt deel uit van een meerjarenplan dat door de vorige regering werd goedgekeurd. De administratie schatte de renovatie op 310.000 euro. Uiteindelijk werd beslist om voor 222.000 euro werken uit te voeren en 68.000 euro te reserveren voor de aankoop van meubilair. Het meerjarenplan voorzag een jaarlijks budget van 200.000 euro. De minister-president heeft het verschil met haar eigen werkingsmiddelen bijgepast.

Arena zei de politiek te begrijpen. ,,Ik begrijp dat er emotioneel gereageerd werd, dat de onderwijswereld verbaasd was en de burgers verontwaardigd waren over een investering die misplaatst lijken te zijn in een Franse gemeenschap die belangrijke middelen nodig heeft voor het onderwijs, de cultuur... '', zei ze.

De regeringsleidster verdedigde de uitgaven, hoewel ze toegaf dat ze misschien een inschattingsfout had gemaakt over de omvangrijke middelen die ze voor het imago van de Franse gemeenschap als instelling heeft toegekend.

Op de parlementaire banken klonk de vraag om een betere controle van de uitgaven van ministeriële kabinetten. De PS-cdH-meerderheid heeft een motie ingediend waarin aan de regering gevraagd wordt een intern reglement aan te nemen die duidelijke gedragsregels vastlegt voor de uitgaven van de regering.