FRANKFURT/ZEIST - De waargenomen effecten van klimaatsverandering op de natuur zijn wereldwijd veel groter dan tot nu toe gedacht, zo blijkt uit een rapport dat het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft voorgelegd aan de tiende VN-Klimaattop in Buenos Aires.

Het rapport concludeert dat planten en dieren overal ter wereld nu al reageren op het veranderende klimaat. Op zichzelf staande klimaatsgebonden veranderingen zorgen dikwijls voor een cascade van effecten.

Wereldwijd zijn de aantasting van koraalriffen, teruglopende aantallen amfibieën en de verwoesting van bossen door branden en insectenplagen mede te wijten aan klimaatsverandering.

Als de huidige trend zich doorzet, is de aantasting van de natuur onomkeerbaar. Het rapport pleit daarom voor dringende bijstelling van de mondiale politieke klimaatdoelstellingen.

Om de natuur te beschermen, dient de opwarming van de Aarde beperkt te blijven tot maximaal 0,5 graden celsius per eeuw en in totaal niet meer dan 1,5 graad boven het pre-industriële niveau. Als de opwarming groter wordt, dan is het aanpassingsvermogen van de natuur onvoldoende; natuurgebieden worden onomkeerbaar aangetast en planten en dieren zullen verdwijnen.

Tot nu toe namen klimaatwetenschappers wereldwijd nog aan dat opwarming van de Aarde onder de 2 graden moest blijven om de gevolgen van klimaatverandering beperkt te houden.