BRUSSEL - Met negen stemmen tegen acht is een nipte meerderheid van de kamercommissie Grondwetsherziening principieel voor een volksraadpleging over de Europese grondwet. De VLD haalt daarmee haar slag thuis.
Volgens VLD-kamerfractieleider Rik Daems, de indiener van het wetsvoorstel, is het nu zeker dat er een volksraadpleging komt. Maar anderen zijn daar nog niet helemaal van overtuigd, klinkt het.

De stemming legde de verdeeldheid binnen de meerderheid bloot. De liberalen (VLD en MR) stemden voor, de socialisten tegen. De liberalen haalden hun slag thuis - met 9 stemmen tegen 8 - met de steun van het Vlaams Belang en Spirit, dat een ander geluid liet horen dan kartelpartner SP.A. CD&V en CDH stemden ook tegen.