BRUSSEL - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en zijn Israëlische collega Sylvan Shalom hebben vandaag in Brussel een akkoord over administratieve bijstand inzake douane ondertekend. Ter versterking van de wederzijdse relaties gaan beide landen ook gemengde commissie oprichten.
De Gucht en Shalom ondertekendeneen akkoord over een versterkte samenwerking van de Belgische en de Israëlische douane bij het opsporen en verijdelen van strafbare feiten. Die versterkte controle op de export komt steeds vaker voor in het kader van de strijd tegen het internationale terrorisme.

Het douane-akkoord en de oprichting van een gemengde commissie illustreren volgens De Gucht de ,,uitstekende relaties tussen België en Israël''. Enkele weken na de Palestijnse presidentsverkiezingen van 9 januari zal de Belgische buitenlandminister een bezoek brengen aan Israël en de Palestijnse gebieden.

De Gucht en Shalom zijn het erover eens dat het overlijden van de Palestijnse president Yasser Arafat het vredesproces in de regio van het Midden-Oosten in een andere context heeft gebracht. ,,We doen ons best om deze kans te grijpen. Het nieuwe Palestijnse leiderschap lijkt meer verantwoordelijkheid aan de dag te leggen, maar woorden volstaan niet. We moeten ook daden zien'', stelde Shalom. De Israëlische buitenlandminister verzekerde zijn toehoorders dat zijn regering haar best zal doen om vrije en eerlijke verkiezingen in de Palestijnse gebieden mogelijk te maken. ,,Dat is ook belangrijk voor ons'', zegt Shalom. ,,En het zou de Arabische landen in de regio kunnen aanmoedigen hetzelfde te doen''.

Shalom bepleitte een versterkte Europese aanwezigheid in de regio. De Europese Unie moet volgens hem een sleutelrol spelen bij de verkiezingen, de politieke hervormingen en economische wederopbouw in de Palestijnse gebieden. Ook zou Europa een matigende invloed kunnen uitoefenen op de Arabische wereld.