BRUSSEL - Het Duitse systeem van statiegeld en terugnameplicht voor wegwerpverpakking van drank is strijdig met de Europese regels. Zo oordeelt het Europese Hof van Justitie. De overheid biedt onvoldoende garanties voor een werkbaar systeem.

Duitsland is de strijd tegen wegwerpverpakking voor drank begonnen met ’Der Grüne Punkt’, een algemeen inzamelingssysteem. De bedoeling was echter om snel te kunnen overgaan naar een geïndividualiseerd systeem, waarbij iedere producent zelf via statiegeld en terugnameplicht, de inzameling moet organiseren.

Op 2 juli 2002 heeft de Duitse regering aangekondigd dat dat systeem vanaf 1 januari 2003 zou gelden voor mineraalwater, bier en frisdranken.

Tegen dat systeem werd klacht ingediend door de Europese Commissie (specifiek voor het luik mineraalwater) en door twee Oostenrijkse drankenproducenten. Zij krijgen nu voor een groot deel gelijk van het Europees Hof.

Dat Duitsland lasten oplegt voor de wegwerpverpakkingen, is op zich geen probleem. Een belemmering van de handel in de Unie is toegelaten als die maatregel milieubescherming beoogt, en wanneer de maatregel ,,evenredig'' is met het doel.

Wel problematisch is het feit dat Duitsland de buitenlandse producenten een veel te korte overgangstermijn laat en dat niet zeker is dat iedereen kan instappen in een bedrijfsklaar systeem. Duitsland moet er ook op toezien dat er voldoende inzamelplaatsen zijn, zodat de consument bijvoorbeeld zijn lege blikje bier niet noodzakelijk moet binnenbrengen waar hij het volle gekocht heeft.

Duitsland zal nu het inzamelingssysteem snel moeten wijzigen.