BRUSSEL - De 650 VN-Blauwhelmen uit Benin zullen tijdens hun missie in Congo volgend jaar twaalf "Pandur"-pantservoertuigen van het Belgische leger gebruiken. Dat zegt de Belgische minister van Defensie André Flahaut tijdens zijn kort verblijf in Cotonou, de grootste stad van Benin.
Flahaut zou gisteravond in Benin een akkoord ondertekenen over de logistieke hulp van België aan dit West-Afrikaanse land, maar er moest op het laatste ogenblik nog aan de tekst gesleuteld worden.

Benin wil volgend jaar 650 manschappen naar Congo sturen, maar de procedure daarvoor bij de VN is nog niet rond. Flahaut bepleitte in Kinshasa de kandidatuur van Benin, om aan de VN-operatie MONUC in Congo deel te nemen, bij de Amerikaanse ambassadeur William Swing die ter plaatse de VN-missie coördineert. Volgens het akkoord, zal België aan Benin twaalf pantsertransportvoertuigen van het type "Pandur" uitlenen en een opleiding verstrekken om ze te gebruiken. België mag de 650 VN-Blauwhelmen ook van Benin naar Congo overvliegen.