BRUSSEL - Een arrest van het Arbitragehof over de 'verjaarbaarheid' van bouwmisdrijven zorgt voor heel wat verwarring bij het beoordelen van dergelijke feiten in Vlaanderen. Dat komt omdat de Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening en het gerecht het arrest op verschillende wijze interpreteren
Door een decreet van het Vlaams Parlement van 4 juni 2003 kunnen bouwmisdrijven in Vlaanderen wel verjaren, behalve in drie uitzonderingen. Een arrest van het Arbitragehof van 22 juli 2004 vernietigde echter twee van die drie uitzonderingen. Dat geeft aanleiding tot tegenstrijdige rechtspraak, schrijven de kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.