De Fortis-holding heeft in het derde kwartaal een pro forma nettoverlies geleden van 135 miljoen euro. Daarbij is slechts rekening gehouden met twee van de drie poten van de holding, namelijk de holdingstructuur (General Account) en Fortis Insurance International. Dat blijkt vrijdag uit een persbericht.
Het 66 procent-belang dat Fortis heeft in een portefeuille gestructureerde kredieten, zal niet voor december 2008 in de rekeningen worden opgenomen.

De holdingstructuur Fortis General Account leed over het derde kwartaal een pro forma nettoverlies van 99 miljoen euro. Dit is te wijten aan rentelasten op de schulden op groepsniveau en aan operationele uitgaven.

Fortis Insurance International boekte een pro forma nettoverlies van 30 miljoen euro, veroorzaakt door kapitaalverliezen en afschrijvingen op beleggingen ten bedrage van 45 miljoen euro.

Voor het vierde kwartaal worden nog meer afschrijvingen en kapitaalverliezen verwacht. Sinds 30 september is de verkoop van levensverzekeringen verder gedaald, terwijl de verkoop van niet-leven stabiel bleef.

Na afronding van de aangekondigde transacties rond Fortis zal de pro forma aandeelhouderswaarde van de groep naar verwachting 7,7 miljard euro bedragen. De pro forma netto kaspositie van de holding zal, na verrekening van 9,1 miljard schulden, uitkomen op 3,5 miljard euro.

Fortis publiceert in maart jaarresultaten waarin de resultaten van de gedesinvesteerde onderdelen meetellen tot aan de respectieve verkoopdatums.