De Gemeentelijke Holding, de belangrijkste aandeelhouder van bank-verzekeraar Dexia, vraagt steun van de overheid. Dat heeft Luc De Serrano, de woordvoerder van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), bevestigd. De Vlaamse regering onderzoekt de vraag.
De Gemeentelijke Holding moet door de koersval van Dexia aankloppen bij de overheid. De holding gebruikte zijn aandelen Dexia als onderpand bij het afsluiten van leningen.

Een aandeel Dexia is intussen nog maar 4,5 euro waard, wat niet langer volstaat om de leningen te dekken.

De beurswaarde van Dexia is sinds begin dit jaar al met bijna 75 procent teruggevallen. Daar kwam vrijdag een stuk bij door de koersval na de publicatie van de kwartaalresultaten en de aankondiging van de gedeeltelijke verkoop van FSA.

Historische aandeelhouder

De niet-beursgenoteerde Gemeentelijke Holding, die een belang van 17 procent heeft in Dexia, begint daar de gevolgen van te voelen.

De Gemeentelijke Holding is eigendom van de gemeentes en de gewesten van België. Het is een historische aandeelhouder van het Gemeentekrediet, dat intussen Dexia is geworden.

Het belang in Dexia is de belangrijkste investering van de holding. De dividendenstroom van de voorbije jaren was een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke budgetten.

In oktober nam de Gemeentelijke Holding deel aan een kapitaalinjectie van 6 miljard euro in Dexia, samen met de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden. De bijdrage van de holding bedroeg 500 miljoen euro. Daarbij werd geen beroep gedaan op de aandeelhouders van de holding. Er werd gekozen voor leningen met Dexia-aandelen als onderpand.

Dat is geen uitzonderlijke strategie, zij werd ook gebruikt voor andere leningen, maar ze ligt wel aan de basis van de huidige problemen.

Het gaat over een totaal bedrag aan leningen van 1,4 miljard euro op een balanstotaal van 2,5 miljard euro.

Twee opties

De koersdaling van het aandeel Dexia maakt dat dit onderpand niet langer volstaat. De Gemeentelijke Holding heeft nu twee opties: een uitstel onderhandelen of de regering om steun vragen. Die laatste zal zich meer dan waarschijnlijk de komende dagen over de kwestie buigen.

Een staatsgarantie is een van de mogelijkheden. Fortis en Dexia hebben al een dergelijke garantie verkregen voor een totaalbedrag van 240