De Vlaamse regering heeft vrijdag onderhandeld over het dossier van de drie Franstalige burgemeesters van de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek. Maar de Vlaamse ministers wilden achteraf geen commentaar geven over de kwestie, zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) weigerde vorig jaar om de burgemeesters te benoemen. Ze hadden oproepingsbrieven voor de verkiezingen in het Frans verstuurd, wat in strijd is met de taalwetgeving. De Franstalige partijen eisen echter dat de drie burgemeesters alsnog benoemd worden en laten regelmatig verstaan dat een communautair akkoord anders zeer moeilijk wordt.

De gemeentebesturen van de drie betrokken gemeenten hebben de burgemeesters opnieuw voorgedragen. Minister Keulen wil nog deze maand een beslissing nemen, maar bij CD&V, de partij van minister-president Kris Peeters, vragen ze zich af of zo'n nieuw besluit wel nodig en wenselijk is. De drie zijn immers niet benoemd en een nieuw besluit om hen niet te benoemen zou de betrokken burgemeesters tot martelaars van de Brusselse periferie kunnen maken, zei Vlaams CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy deze week.

Minister Keulen zei deze week echter dat een beslissing niet al te lang uit kan blijven, al was het maar omdat niet beslissen niet getuigt van behoorlijk bestuur. De kwestie is vrijdag opnieuw besproken, maar commentaar achteraf kwam er niet. Keulen zelf was niet aanwezig op de persconferentie na de ministerraad en minister-president Peeters zei dat er afgesproken was om niet over de kwestie te communiceren.

Aan Franstalige kant is te horen dat de hele kwestie roet in het eten kan gooien van de gemeenschapsdialoog. Na minister-president Kris Peeters en federaal vicepremier Didier Reynders zegt nu ook Vlaams viceminister-president Frank Vandenbroucke (sp.a) dat die dialoog vrij goed loopt.

Een aantal knelpunten rond het eerste pakket staatshervorming zijn aangepakt en er zijn goede gesprekken geweest over arbeidsmarkt- en grootstedenbeleid, zei hij vrijdag. 'Dat betekent dat je met partijen aan tafel zit die van plan zijn om in iets te lukken', zei hij.