De Vlaamse regering heeft een aantal maatregelen uitgewerkt om het vertrouwen van burgers en bedrijven in het economisch weefsel te herstellen. De maatregelen draaien rond kredietverstrekking aan bedrijven, versterking van het activeringsbeleid en het versnellen van investeringen. Met het hele actieplan is 842 miljoen euro gemoeid.
Door de financiële crisis krijgen bedrijven het steeds moeilijker om leningen aan te gaan. Daarom verruimt en versoepelt de Vlaamse regering de waarborgregeling voor kmo’s met 300 miljoen euro. De mogelijkheid van een waarborgregeling voor grote bedrijven wordt onderzocht.

Er komt binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ook een fonds voor achtergestelde leningen aan groeiende bedrijven. Vinnof, het instrument om risicokapitaal te voorzien voor innovatieve bedrijven, wordt versterkt, zegt minister van Economie Patricia Ceysens (Open VLD).

Vanaf januari krijgt elke kmo ook een zogenaamde ondernemingsportefeuille van 15.000 euro. Hiermee kan de kmo de helft van de kosten voor advies rond ondernemen of innoveren betalen. Voor de maatregel is 50 miljoen euro voorzien. 120 miljoen euro aan steun voor ecologische investeringen van bedrijven zal verdeeld worden via drie wedstrijdformules.

Door de crisis dreigen er ook een pak herstructureringen aan te komen. De Vlaamse regering versterkt daarom het activeringsbeleid. Zo wordt de premie opgetrokken die bedrijven kunnen krijgen als ze een werkloze 50-plusser aanwerven, zegt minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A).

Verder is het aantal sociale interventieadviseurs bij de VDAB, de mensen die instaan voor de eerste opvang van ontslagen werknemers, opgetrokken. En met de sectoren worden afspraken gemaakt rond extra inspanningen op het vlak van opleiding en vorming. Hiervoor is 10 miljoen euro voorzien.

De Vlaamse regering wil ook haar investeringen versneld doorvoeren en versterken zonder daarbij de goede budgettaire positie van het bijna schuldenvrije Vlaanderen aan te tasten. Er komen op korte termijn bijkomende investeringen in geluidsschermen, waterbeheersing en innovatie voor bedrijven, goed voor 45 miljoen euro, zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). IMEC, het onderzoekscentrum in nanotechnologie, krijgt 35 miljoen euro extra.

De Vlaamse sociale partners reageren positief op het actieplan van de Vlaamse regering en willen verder overleggen over de concrete invulling.