Op de persconferentie na afloop van de ministerraad reageerde premier Yves Leterme (CD&V) op de kritiek dat hij ervoor verantwoordelijk zou zijn dat de mensen massaal geld van hun Fortis-rekening haalden nadat hij verklaard had dat de Belgische overheid haar waarborg mogelijk zou intrekken als het gerecht de kleine aandeelhouders van Fortis gelijk gaf.
'Met alle respect voor de Europese commissie en de scheiding der machten, maar men kan het geld van de belastingbetaler niet zomaar zonder voorwaarden komen halen', zei de premier.

Leterme en minister van Financiën Didier Reynders beklemtoonden dat de Fortis-spaarders zich geen zorgen moeten maken.

De bank zelf meldde vrijdag overigens dat het bedrag van de geldafhalingen op spaarrekeningen ongeveer 0,06 procent van het totaal uitstaande bedrag bij Fortis Retail Belgium bedroeg tijdens de periode van 8 tot 11 november.

Het totale geldverkeer op de rekeningen, alle betalingen inbegrepen, bedroeg minder dan 0,5 pct, luidde het nog.

Belastingbetaler betaalt mee

Didier Reynders wees er op dat de participaties van de overheid in een aantal banken en de bankwaarborgen gebeuren met het geld van de belastingbetaler. Er is nog geen nieuwe vraag van KBC, antwoordde hij op een vraag van een journalist.

Kaupthing

Yves Leterme bleef naar aanleiding van een andere vraag even stilstaan bij de toestand van het Luxemburgse filiaal van de IJslandse Kauphting-bank. De premier zei nog altijd te hopen dat een overnemer gevonden wordt en dat die de continuïteit van het Luxemburgse filiaal kan verzekeren.

Volgende week moet er duidelijkheid zijn, zoniet 'moeten we ons beraden met de Luxemburgse autoriteiten'. Leterme verzekerde de spaarders andermaal dat ze niet in de kou zullen blijven staan.

Woord gebroken

Wel gaf de premier toe dat de belofte die zijn IJslandse collega hem enkele weken geleden deed, namelijk dat er 230 miljoen euro zou worden overgemaakt aan de Luxemburgse dochter van Kauphting, niet werd nagekomen, onder meer onder druk van het IMF.