De ministerraad heeft vrijdag in eerste lezing een koninklijk besluit goedgekeurd voor de staatswaarborg voor financiële producten van de Amerikaanse dochter van Dexia, FSA.
Dat kondigden minister van Financiën Didier Reynders en premier Yves Leterme vrijdag aan op een persconferentie. De staatswaarborg wordt verleend door België (62%) en Frankrijk (38%), verduidelijkte Reynders.

Met de staatswaarborg van België en Frankrijk en de verkoop van de verzekeringspoot van FSA, die cash oplevert voor Dexia, hoopt de regering dat Dexia in staat gesteld wordt om op een serenere manier te handelen.

Op 9 oktober hadden de Belgische, Franse en Luxemburgse staat er zich gezamenlijk toe verbonden een garantiestelsel in te voeren om de financiering van Dexia NV, Dexia Bank België Dexia Crédit Local de France en Dexia International Luxemburg te dekken. Voor het luik FSA werkten enkel de Franse en Belgische regering samen.

De Belgische en Franse staat verbinden zich ertoe de Financial Product portefeuille (16,5 miljard dollar beheerd door FSA Asset Management) van Dexia-dochter FSA te dekken tegen het eerste verlies van 3,1 miljard dollar dat de op 30 september bestaande reserves van 1,4 miljard dollar overschrijdt. In geval de uiteindelijke verliezen boven de 4,5 miljard dollar oplopen, krijgen beide staten gewone of preferente aandelen van Dexia.

De liquiditeiten van FSAM wordt voor 5 miljard dollar gegarandeerd met een bestaande liquiditeitslijn van Dexia. De staten krijgen als garantie een bezoldiging conform de marktvoorwaarden van 92 basispunten op de uitstaande bedragen van de activiteiten van FSA, luidt het in een mededeling van de regering.

Voorts garanderen België, Frankrijk en Luxemburg de interbancaire leningen voor Dexia voor een totaalbedrag van 150 miljard euro. België neemt daarvan 90 miljard voor haar rekening. Hiervoor is nog het akkoord nodig van de Europese Commissie over de hoogte van de premie die Dexia moet betalen voor deze waarborg.

De commissie wil een hogere premie dan wat België en Frankrijk vroegen. Premier Yves Leterme zei te hopen dat een akkoord in de komende uren of dagen gevonden kan worden.

De ministerraad heeft daarnaast in tweede lezing het kb goedgekeurd dat de garantie op bankdeposito's en producten van tak 21 voor de spaarders optrekt tot 100.000 euro. De waarborg van 100.000 euro geldt voor een periode van één jaar vanaf maandag, wanneer het kb in het staatsblad verschijnt. De waarborg werd vanaf 9 oktober reeds opgetrokken tot 50.000 euro.