De Duitse spaarkassen, de belangrijkste aandeelhouders van de ’Landesbanken’, stellen een grote consolidatieoperatie voor deze regionale openbare banken voor die door de financiële crisis erg zijn verzwakt. Dat bericht de Duitse pers.
De zowat 430 spaarkassen in Duitsland willen de zeven onafhankelijke Landesbanken die het lannd telt fuseren in drie grote blokken, melden de Financial Times Deutschland en het Handelsblatt.

Doel van de operatie is minder kwetsbare instellingen op te been te brengen tegenover de turbulenties op de financiële markten en de beurzen. Die hebben instellingen zoals de HSH Nordbank aan de rand van het bankroet hebben gebracht.

De spaarkassen zijn meerderheidsaandeelhouders van banken als Helaba-bank (in Hessen) of WestLB. Ze houden ook grote participaties aan in de LBBW (Baden-Wurtemberg), de belangrijkste publieke instelling van Duitsland.

Dit fusieplan heeft alle kansen om goed onthaald te worden door de Bondsregering, maar riskeert op weerstand te botsen van de regionale deelstaatregeringen, andere belangrijke aandeelhouders van de Landesbanken.