Om het initiatief van de koning alle kansen te geven, is terughoudendheid nodig. Dat zegt CDH-voorzitster Joëlle Milquet woensdag in een reactie op de uitlatingen van Senaatsvoorzitter Armand De Decker. Milquet voegt er wel meteen aan toe dat De Decker op een aantal punten gelijk heeft.
Net zoals een reeks andere partijvoorzitters had Milquet een onderhoud met de koning. Ze zag ook de Kamer- en Senaatsvoorzitter.

'Zoals gevraagd heeft de voorzitster van het cdH in deze omstandigheden de nodige terughoudendheid aan de dag gelegd. Nadat sommigen die vraag naast zich neer hebben gelegd, kan ze dan ook niet anders dan te benadrukken dat het koninklijk initiatief alle kansen moet krijgen, zodat het vertrouwen en de cohesie binnen het land kan worden hersteld. Dat kan enkel door zich verantwoordelijk op te stellen en de kalmte te bewaren', staat in een mededeling te lezen.

Toch levert Milquet meteen zelf commentaar op de verklaringen van Armand De Decker. De CDH-voorzitster schaart zich onder meer achter de vaststelling van de Senaatsvoorzitter dat de dialoog - die wordt gevoerd met koninklijke commissarissen - buiten de regeringsvorming moet worden gevoerd.

Hoewel ze beklemtoont dat de modaliteiten van de dialoog nog niet vastliggen, herinnert Milquet eraan dat haar partij al weken pleit voor het oprichten van een soort comité, waarin alle democratische partijen vertegenwoordigd zijn, dat buiten de regeringsvorming om een dialoog voert over bepaalde institutionele kwesties. 'Ik kan dus niet anders dan me inschrijven in de démarche die geopperd werd', luidt het.

Net zoals PS-voorzitter Elio Di Rupo pleit ook Milquet voor een vergadering met alle Franstalige partijen. Op die manier kunnen zij met een stem spreken, dixit de cdH-voorzitster.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig