Stevaert wil één Europese provincie Limburg
De Limburgse provinciegouverneur Steve Stevaert wil dat de Belgische en Nederlandse provincie Limburg zich in de Europese context als één provincie profileren, met in plaats van de onderscheidingen Belgisch- en Nederlands- West- en Oost-Limburg. Belgisch-Limburg zou dan West-Limburg worden.
Op die manier kan het verenigd Limburg zich binnen Europa beter profileren en gezamenlijk steunmaatregelen aanvragen, aldus Stevaert woensdag in zijn jaarlijkse rede in het provinciehuis van Hasselt.

De Limburgse gouverneur zei dat hij hierover al een akkoord heeft met zijn Nederlandse collega en dat er weldra een charter ondertekend wordt dat beide Limburgen op Europees niveau vereenzelvigt.

Volgens Stevaert is het voorstel alleen maar logisch, omdat noch de euro, noch de taal en noch het nationale volkslied aan de grenzen stopt.

Ander voorstel dat Stevaert lanceerde: een 'Spartacusplusplan', dat de mobiliteit over de landsgrenzen heen moet verbeteren. De gouverneur pleitte voor een snelle verbinding tussen Hasselt en Maastricht in de vorm van een lightrail.

Stevaert wil ook dat het Albertkanaal in de toekomst ten volle economisch uitgespeeld wordt en één langgerekte kanaalweg van Limburg naar Antwerpen vormt.

Stevaert pleite er tot slot voor de dat de drie Limburgse hogescholen netoverschrijdend gaan samenwerken en samensmelten en dat de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht nauwer gaan samenwerken.