De begroting is een onvoldoende ambitieuze aanzet om de toekomst structureel veilig te stellen. Dat zegt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka in een reactie op de begroting.
Voka vindt het knap dat de regering in moeilijke omstandigheden 6,5 miljard euro heeft gevonden, maar noemt de begroting hoedanook 'uitstel van executie'. 'Niet iedereen beseft hoe dramatisch de situatie van onze ondernemingen is. De regering moet nu moeilijke ingrepen durven uitvoeren aan de uitgavenzijde om zo ruimte te creëren voor een loonlastenverlaging', zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Muyters.

Concreet wijst Voka op het uitblijven van duidelijkheid over lastenverlagingen op ploegenarbeid en overuren. 'Niet vertrouwenwekkend', luidt de beoordeling. Rekenen op 500 miljoen extra van het Vlaams gewest net voor de regionale verkiezingen getuigt van weinig politieke realiteitszin, vindt Voka.

De geplande besparing van 27 miljoen euro per jaar in de gezondheidszorg noemt Voka een 'ridicule peulschil'. De beloofde aanpak van de fiscale fraude resulteert telkens in ontgoocheling. Van degressiviteit in de werkloosheidsuitkering is geen sprake, constateert Voka. De 2.000 ambtenaren minder is een aanzet. Voka wijst er op dat men tegen 2019 met 70.000 ambtenaren minder kan.

Voka wijst tenslotte nog op het overdreven optimisme van de regering, als ze uitgaat van een groei van 1,2 pct.