Geen akkoord over regularisatie en activering werklozen
Foto: rr
De federale regering is er dinsdag niet in geslaagd een globaal akkoord te sluiten over asiel en migratie. De liberalen enerzijds en PS en CDH anderzijds bleven onwrikbaar bij hun standpunten, die onverzoenbaar bleken. Aangezien beide dossiers aan elkaar gekoppeld waren, komt ook van de activering van werklozen voorlopig niets in huis.
De regering ruziet al een hele tijd over maatregelen inzake asiel en migratie. Het gaat onder meer over het toelaten van economische migratie, het regulariseren van mensen zonder papieren en een reeks kleinere dossiers.

De coalitie had 14 oktober naar voor geschoven als deadline voor het bereiken van een akkoord. Die wordt dus niet gehaald.

Milquet: 'Geen bereidheid bij liberalen'

De liberalen en het CDH geven elkaar de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen. Volgens CDH-vicepremier Joëlle Milquet bestond aan de andere kant van de tafel de wil niet om tot een akkoord te komen. 'Dat is jammer. Het duurt al zo lang. Ik wou absoluut een akkoord, maar de bereidheid was er niet', verklaarde Milquet.

Turtelboom: 'Geen blanco cheque geven'

Een heel ander geluid bij minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD). Volgens haar wou Milquet een te ruime regularisatie.

Bovendien kunnen regularisatie en economische migratie niet los worden gezien van een activeringsbeleid en levert Milquet - minister van Werk - te weinig inspanningen inzake activering, meent ze.

'Migratie moet geaxeerd zijn rond werk. Het is niet verstandig om in de huidige economische context economische migratie los te koppelen van het activeringsbeleid. Werk en taal zijn kernelementen voor migratie. Wij hebben deze lijn bepaald en houden die aan. Wij willen geen blanco cheque geven aan een collectieve regularisatie', klonk het.

Er wordt de volgende weken gewoon voort gezocht naar een globale consensus, stelden verschillende ministers.

Deelakkoorden

Er werden wel al deelakkoorden afgesloten over asiel en migratie, meer bepaald over het systeem van gezinshereniging, de studentenvisa, schijnhuwelijken en de nationaliteitswetgeving.