BRUSSEL - Minder dan één Belg op drie staat positief tegenover een Amerikaanse interventie in Irak om de naleving van de resoluties van de Verenigde Naties over de Iraakse ontwapening af te dwingen. Dat geeft een peiling aan in de zaterdageditie van de krant Le Soir.
Een ruime meerderheid wil volgens de peiling dat zo'n interventie eerst door de Veiligheidsraad van de VN wordt goedgekeurd.

Slechts 7 procent van de 591 ondervraagden vindt een militair optreden van de VS in Irak "volledig gerechtvaardigd" (8 procent in Vlaanderen en 6 procent in Wallonië en Brussel). Achttien procent meent dat dergelijke operatie "veeleer gerechtvaardigd" zou zijn (19 procent in Vlaanderen, 20 procent in Brussel en 17 procent in Wallonië).

Het plan wordt echter door 58 procent van de Belgen afgekeurd : 29 procent vindt het "totaal ongerechtvaardigd" en evenveel "veeleer ongerechtvaardigd". Zestien procent van de ondervraagden heeft geen mening.

Niet minder dan 81 procent vindt dat een eventuele militaire operatie eerst door de VN-Veiligheidsraad moet worden goedgekeurd.

Meer dan tweederde van de Belgen meent dat een verandering van bewind in Bagdad nodig is (30 procent "met zekerheid" en 38 procent "waarschijnlijk"). Slechts tien procent van de ondervraagden vindt de omverwerping van president Saddam Hoessein geen goede zaak, terwijl 22 procent geen mening heeft.

De peiling werd donderdagavond tussen 20 uur en 21.30 uur uitgevoerd, kort na de toespraak van George W. Bush voor de VN, waarin de Amerikaanse president Bagdad aanmaande te verzaken aan massavernietigingswapens en er bij de VN op aandrong vasthoudend te zijn ten aanzien van Bagdad. Zo niet zal onvermijdelijk opgetreden moeten worden, zei Bush.

Ook Fransen niet happig Slechts 5 procent is van mening dat een Amerikaanse aanval op Irak iets betekent voor de strijd tegen het terrorisme. Meer dan de helft (53 procent) van de 985 ondervraagden heeft een diep wantrouwen in het vermogen van de Amerikaanse politiek goede beslissingen te nemen wat betreft de strijd tegen het terrorisme. Driekwart heeft op dat punt wel vertrouwen in de eigen regering en 69 procent geeft dat vertrouwen ook aan de Verenigde Naties.

68 Procent vindt dat de VS een veel te dominante positie hebben in de internationale politiek. Eenderde van de ondervraagden (33 procent) vindt dat de ontmanteling van terroristische netwerken zoals al-Qaeda de beste manier is om de strijd tegen het terrorisme te winnen. Ongeveer evenveel anderen (30 procent) vinden dat vermindering van de armoede in de Derde Wereld een goed methode zou zijn.