Het internet wint razendsnel aan populariteit bij de Belgische adverteerders. In de eerste zes maanden van dit jaar gaven de gezamenlijke adverteerders 41,1 miljoen euro uit aan reclame op het internet. Dat is 131 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Als dat groeitempo aanhoudt, overklast het internet volgend jaar de huis-aan-huisreclame. Absoluut blijven de reclame-uitgaven op het internet echter nog beperkt. Slechts 2,7 procent van de 1,5 miljard euro die in de eerste zes maanden van dit jaar in ons land aan reclame werd uitgegeven, gaat naar het internet.

De Amerikaanse fabrikant van consumentengoederen Procter & Gamble was met 37,6 miljoen euro de grootste individuele adverteerder.