BRUSSEL - De Federale Overheidsdienst Financiën waarschuwt voor een in omloop zijnde vervalsing, waarbij BTW-plichtigen gevraagd wordt hun betalingen van BTW uit te voeren vanaf 17 juli om middernacht op het rekeningnummer 000-3255812-07 van BTW OIF-Brussel.
Het gaat om ,,grove vervalsingen''. Financiën diende alvast een klacht in. De rekening is geblokkeerd.

Onlangs hebben sommige BTW-plichtigen een brief gekregen van het ,,Ministerie van Financiën'', waarbij ze werden uitgenodigd om hun betalingen van BTW vanaf 17 juli 2006, 00u00, op het nieuwe rekeningnummer 000-3255812-07 van BTW OIF-Brussel te verrichten. Bij dit schrijven is een afschrift van het Belgisch Staatsblad, nr 211, van vrijdag 7 juli 2006, tweede editie, gevoegd waarin een kb van 29 juni 2006 met de mededeling van bovenvermeld postrekeningnummer is opgenomen.

De FOD Financiën zegt dat deze brief en zijn bijlage grove vervalsingen zijn en dat de BTW-plichtigen verzocht worden geen BTW-betalingen te verrichten op het vermelde rekeningnummer, ,,dat uiteraard niet geopend is op naam van de FOD Financiën''.

Als sommen toch op deze rekening werden gestort, worden ze automatisch teruggestort. Bovendien is een klacht ingediend en is de rekening reeds geblokkeerd, luidt het.