BRUSSEL - België is goed voorbereid op een mogelijke pandemie-uitbraak. Het Belgisch operationele draaiboek Pandemie werd afgelopen week getest. Behalve enkele tekortkomingen verliep alles vlot.
Bij de nationale oefening waren de Belgische overheden, de provincie Oost-Vlaanderen, het Universitair Ziekenhuis van Gent en de luchthaven van Bierset betrokken. De oefening ging uit van het Interministerieel Commissariaat Influenza. De bedoeling was het operationeel draaiboek pandemie uit te testen en verbeterpunten uit te werken.

De belangrijkste conclusies waren onder meer dat de eerstelijnshulp nood heeft aan een vereenvoudigde versie van de meldingsprocedure, dat er meer nood is aan opleiding bij de doelgroepen en dat het draaiboek operationeler en gebruiksvriendelijker moet worden, met bijvoorbeeld checklists.