OPGLABBEEK - De vakbonden van het kabelbedrijf Nexans in Opglabbeek hopen dat uiterlijk tegen volgende week donderdag een collectief akkoord op tafel ligt, waarin zowel de vakbonden als de directie zich kunnen vinden.
Dan start immers het jaarlijks verlof en aangezien de directie donderdag eenzijdig de consultatiefase afsloot, kan ze na een termijn van dertig dagen overgaan tot ontslagen en enkel de wettelijke voorziene opzegpremie uitbetalen, zo laat vakbondssecretaris Rohnny Champagne van het ABVV vrijdag namens het gemeenschappelijk vakbondsfront weten.

Directie en vakbonden bij Nexans zaten vrijdag opnieuw bijeen, maar de plaatselijke directie gaf te kennen dat ze geen mandaat had van het Franse moederbedrijf om over een nieuw sociaal plan te onderhandelen. Een vorig voorstel van sociaal plan werd met grote meerderheid door zowel de arbeiders als de bedienden verworpen.

Bij Nexans moeten omwille van een sluiting 99 arbeiders en 29 bedienden afvloeien. De sluiting van de vestiging is te wijten aan de dalende vraag naar telefoonkabels en kabels voor computertoepassingen voor binnenhuis. Ook de almaar toenemende concurrentie met lageloonlanden, maakte dat de productie van de kabels in de Limburgse vestiging verlieslatend was geworden.

Directie en bonden komen maandag opnieuw bijeen. Dan zal blijken of de directie al dan niet een mandaat heeft om opnieuw te onderhandelen, aldus nog de vakbondsman.