GENT - De Gentse haven heeft het eerste halfjaar zowat 20,1 miljoen ton aan goederen behandeld. Dat is 3,3 procent minder dan gedurende dezelfde periode van 2004.
De lichte daling is vooral te wijten aan een daling van de productie bij staalproducent Sidmar als gevolg van een gedaalde vraag, zegt het Havenbedrijf. Ook de verminderde overslag van zogenaamde droge agrobulk heeft de daling in de hand gewerkt.

Bij de landbouwproducten dalen de overslagcijfers van tarwe en maïs, bij de voedingsproducten is de tapioca-aanvoer totaal verdwenen. Het maritieme halfjaarlijkse overslagcijfer ligt vooral hierdoor liefst 5 procent lager dan het gemiddelde sinds 2001. Vooral de overslag bij de zeevaart daalde sterk.

Tot en met juni was er 8.407.633 ton binnenvaart- en 11.035.640 ton maritieme overslag. Ten opzichte van dezelfde periode in 2004 daalde de binnenvaartoverslag met 1,2 procent en verminderde de maritieme overslag met 4,8 procent of 551.068 ton.

Het viel wel op dat er bij Sidmar in vergelijking met 2004 meer kolen toekwamen via binnenschepen dan via grote zeeschepen. De aanvoer ervan steeg bij de binnenvaart (van 586.378 ton naar 921.806 ton in 2005) en daalde bij de zeevaart (van 1.839.980 ton naar 1.621.074 ton). Dat onderstreept eens te meer de noodzaak van een nieuwe zeesluis in Terneuzen, zegt het Havenbestuur.

Behalve agrobulk, kolen en ertsen behandelde Gent in alle andere hoofdcategorieën (petroleumproducten, metaal) meer goederen dan het eerste halfjaar van 2004. Het roro-verkeer (+9,2 %) en de containeroverslag (+6,0 %) blijven toenemen en ook de overslag van vloeibare bulkproducten is gestegen (+35,2 %) door de nieuwe goederenstroom van visolie en de petroleumproducten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig