BRUSSEL - De socialisische vakbond BBTK vreest dat de gisteren aangekondigde stroomlijning van de IT-afdeling van de bank ING de voorbode is van beslissingen met zware gevolgen voor de tewerkstelling.
Door de stroomlijning zullen er in België vijftig en in Nederland vierhonderd voltijdse banen (FTE’s) verdwijnen. ,,Maar tegelijk horen we dat de ING-groep de vierde plaats bekleedt inzake rendement op het eigen vermogen (return on equity) in Europa'', stelt de BBTK. ,,Dit is ongehoord. De rekening is al zwaar in een bedrijf dat overvloedige winsten boekt.''

De vakbond duidt onder meer op de bescheiden koopkrachtverhoging die de werknemers kregen tijdens de sectorale onderhandelingen en op reeds uitgevoerde (operationele centra) en lopende herstructureringen (onder meer bij de afdelingen standaardkredieten en hypothecaire leningen).

,,Meer dan waarschijnlijk is dit slechts de voorbode van beslissingen met zware gevolgen voor de tewerkstelling'', stelt de vakbond, die erop wijst dat onder meer de door de bank bestudeerde uitbesteding van taken zou kunnen betrekking hebben op 1.500 voltijdse banen in België.

De vakbond vraagt naar eigen zeggen al langer dat een industrieel plan zou worden ingediend waarin alle uitgevoerde onderzoeken en analyses zijn opgenomen.