Greta D’Hondt (CD&V) niet te vinden voor plan Demotte

D´Hondt is enerzijds tevreden dat men het binnen de regering ,,uiteindelijk'' toch over de financiering van de sociale zekerheid heeft. ,,Maar als ik inhoudelijk de voorstellen bekijk, dan vrees ik dat we nog een eindje van de meet zijn'', zegt ze.

Als alternatieve financiering wil Demotte een verhoogde belasting op de toegevoegde waarde. ,,We zijn daar al 20 jaar naar op zoek'', zegt D’Hondt. ,,Het zou op zich rechtvaardig zijn, maar ik vrees dat men die gewoon niet zal kunnen vatten. De creativiteit is zo groot dat men het risico loopt dat bedrijven net over de grens de laatste loodjes van die toegevoegde waarde gaan realiseren''.

De CD&V-politica wijst er op dat het idee één van de pistes was die in een vroegere studie van het Planbureau naar voren werden geschoven. Een ander voorstel van de PS-bewindsman houdt in dat het plafond op de sociale bijdrage verdwijnt en deze bijdrage voor de laagste lonen verlaagt. Voor de hoge lonen gaat de sociale bijdrage flink omhoog. Volgens D’Hondt gaat het hier niet echt om een alternatieve financiering. ,,We blijven in de sfeer van de loontrekkenden'', luidt het.

Groen! heeft het over ,,oude oplossingen''Met zijn ’nieuw sociaal contract’ grijpt minister van Sociale Zaken Rudy Demotte volgens Groen! terug naar oude oplossingen. Groen! zegt dat Demotte vooral de werknemers laat opdraaien voor de financiering van de sociale zekerheid. Ze pleit voor een algemene sociale bijdrage (ASB).

De financiering van de sociale zekerheid kan niet langer vooral worden gedragen door wie werkt. Ook bijdragen op inkomsten uit beleggingen in kapitaal en onroerende goederen en op de winsten van de ondernemingen moeten volgens Groen! zorgen voor een rechtvaardige en solidaire financiering.

Daarom levert de PS-minister maar ,,halfslachtig werk''. ,,Wanneer iedereen meebetaalt, zullen de lasten simpelweg eerlijker worden verdeeld. Enkel een solidaire financiering van de sociale zekerheid via een ASB garandeert dat gezondheidszorgen, uitkeringen en pensioenen ook in de toekomst betaalbaar zullen blijven.'' stelt Groen!-voorzitster Vera Dua.

VLD vindt diagnose goed, maar keurt remedie af

Voor de VLD stelt minister van Sociale Zaken wel de juiste diagnose over de financiering van de sociale zekerheid, maar kiest hij voor een de verkeerde behandeling. Dat vinden zowel partijvoorzitter Bart Somers als kamerfractieleider Rik Daems. Voor de VLD is elke vorm van lastenverhoging op arbeid onbespreekbaar. Om een lastenverlaging te betalen moeten, enerzijds, de uitgaven van de overheid en van de sociale zekerheid, en daarbinnen vooral de gezondheidszorg, onder controle worden gehouden, en anderzijds de lasten op arbeid verschoven worden naar andere activiteiten.