BRUSSEL - De Groep Deceuninck heeft over het tweede kwartaal van 2005 een omzet gerealiseerd van 172 miljoen euro. Dat is een stijging met 10 procent tegenover het tweede kwartaal van 2004. Over de eerste jaarhelft komt de omzet uit op 297 miljoen euro, een stijging met circa 6 procent.
Dat meldt het bedrijf vandaag. De omzetevolutie is hiermee in lijn met de verwachting van de producent van kunststofsystemen en -profielen voor de bouwindustrie om over heel 2005 een omzetgroei van 5 tot 10 procent te realiseren.

Zowel over het tweede kwartaal als het eerste halfjaar is de omzet hoger dan verwacht. Het eerste halfjaar hadden wisselkoersverschillen en de omzet uit afgestoten activiteiten samen een positieve impact van 2,7 procent op de omzet. Het verkoopvolume steeg in die periode met 2,4 procent.

De PVC-harsprijzen lijken in Europa over hun hoogtepunt heen, maar blijven toch op een historisch hoog niveau, merkt Deceuninck op. ,,Tijdens de eerste jaarhelft van 2005 lag de gemiddelde prijs meer dan 10 procent hoger dan tijdens de eerste jaarhelft van 2004