BRUSSEL - Tijdens het kopstukkendebat op de VRT bleven de verschillende democratische partijen vandaag bijzonder voorzichtig over de regeringsvoming. Ze zijn het er over eens dat de nieuwe regering er snel moet komen. Het initiatief ligt bij voorzitter Yves Leterme. Die sloot overigens niet uit dat hij zal ,,inbreken'' in de federale regering.
Zeer tegen de zin van Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke sloot Leterme uit dat hij zou samenwerken met het Blok. De volgende Vlaamse regering zal daarom uit minstens drie partijen bestaan.

,,Leterme zal zien wat het beste is'', zei Vera Dua. VLD-voorzitter Dirk Sterckx had de voorkeur voor een regering met twee partijen. ,,Maar we hebben daar niet over te beslissen. Het is de kiezer die dat doet.'' Een tripartite hoeft evenwel niet slecht te zijn, meent Sterckx. ,,Het is niet omdat je met twee of drie bent dat je daarom noodzakelijk een slechte regering moet hebben.''

Steve Stevaert stelde dat het met drie partijen veel moeilijker is dan met twee, ,,maar het is de kiezer die de kaarten zo gelegd heeft. Het is Yves die voor de onmenselijk moeilijke opdracht staat om dat in elkaar te krijgen.''

,,Ik sluit mij aan bij de vorige spreker (Stevaert) maar we gaan ons best doen'', reageerde Leterme. Leterme wilde overigens geen formateur worden genoemd. ,,Mijn overlijden als partijvoorzitter is voorbarig'', luidde het.

De kaarten liggen dus niet eenvoudig, maar dat betekent volgens Stevaert niet dat het niet snel kan gaan. ,,Het is nuttig de nodige tijd te nemen, maar er moet binnen een redelijke termijn een regering komen'', zei hij. Hij wilde zich niet laten vastpinnen op een datum. Dua geloofde dat alle Vlamingen er belang bij hebben dat er zeer vlug een goede Vlaamse regering is.

Federale regering

Dirk Sterckx noemde het belangrijk dat de federale regering kan doorwerken. ,,Het zou onverstandig zijn de federale regering niet te laten voortregeren.'' Stevaert wees erop dat dit Vlaamse verkiezingen waren en dat er een Vlaamse regering moet komen, ,,en al de rest is koffiedik kijken''.

Leterme liet niet in zijn kaarten kijken, maar je kan niet naast het resultaat kijken, luidde het. Voorbarige uitspraken wilde hij niet doen, maar zeggen dat hij de federale regering ongemoeid zal laten, deed hij evenmin.