VLD bereid tot regeringsdeelname in Vlaanderen
Foto: © rr
BRUSSEL - De VLD is bereid aan coalitiebesprekingen voor de Vlaamse regering deel te nemen op basis van het partijprogramma. Dat verklaarde partijvoorzitter Dirk Sterckx na afloop van de vergadering. Het VLD-bestuur heeft vanmiddag overigens unaniem bij één onthouding het vertrouwen in de partijleiding bevestigd.
Het VLD-bestuur heeft vandaag de verkiezingsuitslag geanalyseerd. De partij is met een achterstand aan de campagne begonnen, en heeft de kloof niet helemaal kunnen dichten, was de conclusie. De Europese en Brusselse uitslag was goed. In het Vlaams Parlement blijft de VLD een sterke partij met 25 zetels, vindt de VLD. ,,We gaan die 25 zetels constructief gebruiken, maar het initiatief ligt nu bij CD&V-N-VA'', aldus Sterckx.

Hij waarschuwde ook voor oppervlakkige analyses van het verkiezingsresultaat. Federaal vice-premier Patrick Dewael vindt niet dat er één dossier is dat de nederlaag volledig verklaart. Hij verwees onder meer naar het beeld van de VLD als kibbelende partij, het migrantenstemrecht en het feit dat het palmares van de Vlaamse regering moeilijk in het debat gebracht kon worden.

De VLD is alvast bereid in een nieuwe Vlaamse regering te stappen. De partij wil dat de onderhandelingen op basis van haar programma gevoerd worden, met de nadruk op de werkgelegenheid en lastenverlagingen. Een verlies van twee zetels is voor Dewael geen reden om geen regeringsverantwoordelijkheid op te nemen. Hij verwees daarbij naar de SP in 1999, die toen ondanks een verkiezingsnederlaag toch in de regering stapte.

Het VLD-bestuur benadrukte dat de federale regering moet blijven voortwerken. Het verwierp unaniem de oproep van senator Coveliers dat de partijleiding haar conclusies moest trekken uit de verkiezingsuitslag. Enkel Coveliers zelf onthield zich.

Over het voorzitterschap van de VLD werd vandaag niet gepraat, luidde het. Dirk Sterckx blijft voorlopig partijvoorzitter, ter vervanging van de statutaire voorzitter Karel De Gucht. Als de VLD wordt uitgenodigd voor coalitiegesprekken, zal het partijbestuur bepalen wie in de delegatie zit.