Afrikanen zwaarst getroffen door klimaatverandering
JOHANNESBURG - Het broeikaseffect is niet alleen een kwestie van smeltende ijsbergen. Het is ook Lake Chad dat opdroogt, de gletsjers van de Kilimanjaro die verdwijnen en een toename van extreme weersverschijnselen, conflicten en honger in geheel Afrika.
Volgens een onderzoek naar de potentiële wereldwijde gevolgen van de opwarming is Afrika, dat mondiaal gezien verreweg de geringste uitstoot van broeikasgassen heeft, een van de regio's die er het meest onder zullen lijden.

Wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) evalueerden vier jaar van onderzoeksgegevens naar voorspelde klimaatveranderingen in Afrika, waardoor zij een genuanceerd beeld kregen van mogelijke ontwikkelingen. Vervolgens werd gekeken naar de gevolgen van die scenario's voor een continent dat nu al kampt met water- en voedseltekorten, besmettelijke ziekten, oorlog en armoede.

Coleen Vogel van de Zuid-Afrikaanse Witwatersrand Universiteit stelt dat er veel aanwijzingen zijn op grond waarvan Afrika tot de meest bedreigde regio's moet worden gerekend. Zij verwacht tegen 2050 een droger noord-noordwesten en zuid-zuidwesten. Het oosten en de centrale gebieden zouden tegelijkertijd vochtiger worden.

Stijging van de zeespiegel

De grootste bedreigingen voor Afrika zijn vermoedelijk de stijging van het zeeniveau, droogten, hongersnoden, overstromingen, verspreiding van ziekten, verlies van flora- en faunasoorten, conflicttoename en extremere weersomstandigheden, aldus Vogel.