BRUSSEL - Vlaams minister-president Yves Leterme zal zich na 10 juni laten vervangen mocht er zich een situatie voordoen waarbij zijn verantwoordelijkheid niet compatibel is met zijn ambt als Vlaams regeringsleider. Daartoe heeft hij zich maandag volgens viceminister-president Fientje Moerman geëngageerd tijdens een onderhoud met de drie Vlaamse Open Vld-ministers.
Het gesprek is een uitloper van de bekendmaking van de kandidatuur van Leterme bij de federale verkiezingen. De liberalen vonden dat zich daarbij een probleem stelde en drongen aan op een oplossing.

Vorige week werd al afgesproken dat de Vlaamse regering de komende weken binnen een strak budgettair kader zou werken, maar over wat Leterme precies van plan is na 10 juni, wilde Open VLD duidelijkheid. Maandag vond daarover een gesprek plaats.

Dat leverde een 'flinke verduidelijking' op, aldus Moerman. De regeringsleider zal zich laten vervangen mocht hij een opdracht krijgen die niet te verzoenen valt met zijn rol als minister-president, luidt het.

Hij nam daarbij volgens Moerman de woorden informateur of formateur in de mond. De liberale minister stelt nog dat het haar hoofdbekommernis is dat de regering na 10 juni niet stilvalt. 'Het mag niet zijn 'après nous le déluge', aldus nog Moerman.

Om haar bekommernis te staven, legde ze een lijst voor van de tien Vlaamse ministers, die allen deelnemen aan de verkiezingen. Daarvan kunnen er zes worden verkozen - alleen de drie Open VLD’ers en Kathleen Van Brempt (SP.A) duwen de opvolgerslijsten. En van die zes zijn er twee lijsttrekker: Leterme en Inge Vervotte. Die laatste heeft al duidelijk gemaakt dat ze sowieso naar het federale niveau overstapt.

Leterme heeft volgens Moerman duidelijk gemaakt dat hij zijn verantwoordelijkheid zal nemen opdat de Vlaamse regering na de verkiezingen geen zwalpend schip wordt. 'Zodra de situatie zich zou voordoen waarbij hij een verantwoordelijkheid krijgt die niet compatibel is met zijn verantwoordelijkheid als minister-president, zal hij zich laten vervangen', stelde de liberale politica, die het had over een 'flinke verduidelijking' ten opzichte van vorige vrijdag.

Over wat er nu effectief te gebeuren valt na 10 juni, wil Moerman niet speculeren. Het valt bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat het enige tijd duurt alvorens een informateur of formateur wordt aangeduid. 'Ik wil nu afwachten, maar het toont wel aan dat onze bekommernis en ons verzoek om een onderhoud gefundeerd waren', vindt ze.