BRUSSEL - De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de organisatie van (grotere) bouwbedrijven, heeft een speciale vennootschap opgericht om aannemers te helpen bij het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Dat is vandaag te lezen in de Concentra-kranten.
'De bouwbedrijven hebben handen tekort. Liever dan een beroep te doen op buitenlandse onderaannemers, helpen wij onze bouwbedrijven om buitenlandse arbeidskrachten voor langere tijd in dienst te nemen. In dat geval worden de sociale zekerheidsbijdragen immers in België geïnd, waardoor ons sociaal stelsel niet uit evenwicht wordt gebracht', zegt Marc Dillen, secretaris-generaal van de VCB.

De buitenlanders worden ingeschreven op de loonlijst van een bouwbedrijf, zodat er geen concurrentievervalsing wordt gecreëerd. Hiervoor is de venootschap Flemisch International Building Services (FIBS) opgericht.

Via de website www.fibs.be kunnen aannemers snel, efficiënt en in alle rechtszekerheid op zoek naar de nodige buitenlandse bouwvakkers.