BRUSSEL - Afgaande op een debat in De Zevende Dag lijkt het vertrouwen in de Vlaamse regeringsploeg nog niet echt hersteld te zijn. VLD-fractieleidster in het Vlaams parlement Patricia Ceysens en N-VA-voorzitter Bart De Wever waren allesbehalve lief voor elkaar tijdens een debat over Brussel-Halle-Vilvoorde.
Nadat SP.A/Spirit en VLD er niet zijn in geslaagd om op federaal niveau een splitsing van B-H-V af te dwingen, vraagt CD&V om via een aantal voorstellen het vertrouwen in de Vlaamse regering te herstellen. Volgende woensdag legt Vlaams minister-president Yves Leterme in het Vlaams parlement een verklaring af.

De Wever (N-VA): ,,VLD ter kwader trouw''

Afgaande op het tv-debat lijken de wonden tussen de liberalen en CD&V/N-VA helemaal nog niet geheeld. ,,De VLD heeft van het dossier misbruik gemaakt om het kartel in gevaar te brengen'', stelde De Wever, die premier Guy Verhofstadt verweet enkel aan zijn postje te denken. Volgens de N-VA is de VLD manifest te kwader trouw, in tegenstelling tot SP.A en Spirit, die volgens hem serieuze inspanningen hebben geleverd in het dossier.

Ceysens (VLD): ,,Vlaamse regering misbruikt als oorlogsmachine''

Ceysens verweet De Wever dan weer de Vlaamse regering te misbruiken als ,,oorlogsmachine tegen de federale regering''. De liberale politica benadrukte dat de VLD altijd heeft aangegeven waar de grens lag in het dossier: de federale regering mocht er niet over vallen. Volgens Ceysens werd dat ook klaar en duidelijk afgesproken in nota’s die naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord werden opgesteld. De Wever ontkende dat dit in die teksten staat. Ceysens hekelde tot slot dat CD&V en N-VA wel kritiek leveren, maar weigerden om mee te onderhandelen.

Gennez (SP.A): ,,Er moet weer bestuurd worden''

Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt om de vertrouwensbreuk tussen de Vlaamse regeringspartners te herstellen. Ceyssens en SP.A-fractieleidster in het Vlaams parlement Caroline Gennez zeiden zondag bereid te zijn te praten over hoe het nu verder moet. Beide partijen willen echter dat woensdag al overgegaan wordt tot de orde van de dag. ,,Er is een vertrouwensbreuk. Laten we die herstellen, maar er moet ook weer bestuurd worden'', zei de SP.A’ster.

Ceysens zegt bereid te zijn enkele nieuwe afspraken te maken, ,,maar men moet niet opnieuw met een federale caroussel afkomen''. Ze verwees zo naar eerdere verklaringen van CD&V’ers die eisten dat de Vlaamse partijen zich op federaal harder zouden opstellen in dossiers zoals het jeugdsanctierecht of de snel-Belg-wet.

De Crem (CD&V): ,,Engagement nodig''

Voor CD&V-kamerfractieleider Pieter De Crem moeten VLD en SP.A/Spirit vooral van houding veranderen. ,,Er moet een engagement komen dat neen wordt gezegd aan Di Rupo en aan de communautaire frigo. Als ze daartoe niet bereid zijn, zal de vertrouwensbreuk blijven'', luidde het.

De Wever had het over het herstellen van de Vlaamse geloofwaardigheid. Als dat gebeurt, wil hij doorgaan met de Vlaamse regering, anders niet. ,,We hebben nu op de pauseknop geduwd. We kunnen op de stopknop duwen en dan is het een crash. En we kunnen op play duwen, maar dan wel op voorwaarde dat duidelijk wordt gemaakt hoe we eruit geraken.'' Van de federale regering verwacht de N-VA alvast niks meer, aangezien de partij er geen vertrouwen meer in heeft.

De Wever lichtte wel een tip van de sluier op over mogelijke engagementen van de Vlaamse coalitiepartners: het ongedaan maken van de sociale bijdrage die de federale regering doet betalen op het vakantiegeld van regionale ambtenaren of maatregelen om de Vlaamse rand te vernederlandsen. Het is de N-VA-raad die uiteindelijk beslist of de partij in de Vlaamse regering blijft, benadrukte De Wever. Spirit-voorzitter Geert Lambert wil dat de Vlaamse regering voortregeert. ,,Wij hebben jarenlang gevochten om er te kunnen regeren (...) We moeten het Vlaams regeerakkoord uitvoeren en afstappen van het gekwebbel.'' Lambert voegde er echter aan toe erover te zullen waken dat de communautaire agenda niet van tafel wordt geveegd. Er moeten op communautair vlak nog zaken verwezenlijkt worden, meent hij.