BRUSSEL - Secretaris-generaal bij de Vlaamse Gemenschap Erik Van Lerberghe is woensdag plots overleden. Zo meldt de Vlaamse administratie Cultuur op haar website.
Van Lerberghe was de bezieler van het Bruegelproject, een actieprogramma dat de groene gordel van Vlaams-Brabant rond Brussel beschermt. De voormalige kabinetschef van gewezen Brusselse staatssecretaris Vic Anciaux is 63 geworden.

Erik Van Lerberghe was licentiaat politieke en sociale wetenschappen en baccalaureus in de wijsbegeerte. Vanaf 1971 werkte hij als kabinetsmedewerker. Tot 1977 werkte hij op het kabinet van de vice-gouverneur van Brabant. Tot 1985 was hij als kabinetschef actief voor Vic Anciaux in de Brusselse regering en voor Hugo Schiltz in de eerste Vlaamse executieve.

In 1990 werd Van Lerberghe benoemd tot secretaris-generaal bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 1997 was hij een jaar aan de slag als kabinetchef bij de Brusselse staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek tot hij in 1998 werd gelast met de leiding van de administratie Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en er de organisatie van internationale culturele projecten voor zijn rekening nam. Sinds 2000 was hij coördinator van het Bruegelproject.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 18 mei om 11 uur in de St.-Annakerk in Brugge.