Vandenbroucke wil voorrang voor kansarme leerlingen
Foto: rr
BRUSSEL - Als minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke zijn zin krijgt, dan mogen scholen voortaan voorrang geven aan kansarme of kansrijke kinderen, afhankelijk van hun aandeel op de school. Vandenbroucke heeft een voorstel van decreet klaar dat dat zou moeten regelen.
Het bericht staat in de kranten De Morgen en De Tijd. Op dit moment kunnen scholen enkel een uitzondering maken voor broers en zussen. Plaatsen voorbehouden voor bijvoorbeeld allochtone kinderen die thuis geen Nederlands spreken of leerlingen die het financieel moeilijk hebben, kan niet omwille van het absolute inschrijvingsrecht dat sinds het gelijke-onderwijskansen-decreet van kracht is. Dat wil Vandenbroucke nu veranderen.

Tegelijkertijd beperkt de minister het overstappen van het ene studiegebied naar het andere en legt hij de vroegste inschrijvingsdatum vast op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het schooljaar dat het kind daadwerkelijk naar school zal gaan.