Het gemiddelde percentage afwezigheid in de Vlaamse ministeries, openbare instellingen en agentschappen is in 2007 opgelopen tot 6,06 procent. Dat is een lichte stijging tegenover 2006 (5,87 %). Het ziekteverzuim van 1 dag steeg met 9 % tot 21.959 dagen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) opvroeg bij de Vlaamse ministers en die Belga kon inkijken.
Uit de cijfers blijkt dat binnen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen vooral het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kampt met een hoog afwezigheidspercentage (6,83 %). Bij de Strategische Adviesraden (o.a. SERV en Minaraad) daarentegen is er amper 2,28 % afwezigheid door ziekte.

Om het ziekteverzuim te verminderen, zijn vooral controleonderzoeken van probleemverzuimers, preventieve medische controles en het aanbod van gratis griepvaccinatie volgens Decaluwé veel gebruikte maatregelen.