Vlaams Belang-Kamerlid Filip De Man heeft vrijdag een wetsvoorstel ingediend voor de afschaffing van de staatsveiligheid. Volgens hem kunnen de taken overgenomen worden door de federale politie.
Het dossier rond de Marokkaanse terrorist Belliraj mag voor De Man toegevoegd worden aan een lange lijst van blunders die de Belgische staatsveiligheid door de jaren heen heeft opgebouwd. Vooral de manifeste onwil tot communicatie, onder andere met OCAD, en de onwil tegenover elk toezicht kunnen volgens het Vlaams Belang niet langer getolereerd worden. Bovendien blijkt het parlementair toezicht via de begeleidingscommissie Comité I van de Senaat 'waardeloos' omdat veel dossiers ontoegankelijk blijven en de parlementaire oppositie niet vertegenwoordigd is in de voormelde commissie.

De taken van de dienst kunnen worden overgenomen en uitgevoerd door de politiediensten, zoals dat bijvoorbeeld in Denemarken (Politiets Efterretningstjeneste) of de Verenigde Staten (Federal Bureau of Investigation) het geval is. Bevoegdheden, taken en personeel moeten overgeheveld worden naar de federale politie - de Algemene Directie van de bestuurlijke politie die nu al bewakingsopdrachten uitvoert - en naar de federale gerechtelijke politie waar nu reeds zaken als terrorisme, drugstrafieken en wapenhandel onderzocht worden.