BRUSSEL - Kamervoorzitter Herman De Croo is te vinden voor het voorstel van de Paviagroep om een nationale kieskring in te voeren. ,,Dat is een oud idee van mij'', verklaarde hij woensdag aan Belga. CD&V en SP.A zijn niet voor het idee te vinden.
De Croo pleit al een hele tijd voor een nieuw, tweeledig kiessysteem met een grote - regionale of nationale - kieskring waar 10 à 15 procent van de kamerleden verkozen wordt en daarnaast 130 of 140 echt kleine districten. Het systeem moet de kloof tussen enerzijds de burger en de verkozene en anderzijds Vlaanderen en Wallonië dichten.

In de nationale kieskring dingen de grote kanonnen naar de gunst van de kiezer. ,,De Verhofstadts, de Letermes, de Di Rupo’s of de De Croo’s''. Zij dragen ook de ideeën van de partijen uit.

De kleine districten zijn er voor de parlementsleden die wel degelijk werk leveren, maar geen nationale uitstraling hebben. ,,Zij kunnen de hele electorale tuin niet bestrijken en moeten een bewerkbaar district krijgen. Zo kent de burger zijn député ook'', dixit De Croo, die pleit voor het Engelse systeem van the winner takes it all in die kleine kieskringen. ,,Zo zal er geen enkele VB’er verkozen raken''.

Voor het Vlaams en Waals parlement moet er een gelijkaardig stelsel komen, maar dan met een regionale kieskring en kleine districten, luidde het nog.

,,Bereid tot debat''

Open Vld is bereid het debat te voeren over de invoering van een nationale kieskring. Het principe maakte al deel uit van het 'totaalpakket' dat de partij vorige week naar voren schoof met het oog op een staatshervorming. ,,Het betekent niet dat we het als strijdpunt op tafel leggen, maar we willen er gerust over praten'', stelt de partijwoordvoerder woensdag.

,,Voorstel niet realistisch''

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen is niet te vinden voor de invoering van een nationale kieskring, zoals de Pavia-groep woensdag voorstelde. De CD&V-voorzitter wijst erop dat de Vlaamse kiezers niet enkel de Vlaamse regering kunnen beoordelen, maar ook de compromissen die op het federale niveau worden afgesloten.

,,We zitten nog met een arrest van het Abritragehof over één kieskring (het arrest over Brussel-Halle-Vilvoorde, nvdr) en kunnen zelfs dat nog niet regelen. Dit beantwoordt niet aan de realiteit van ons land'', besluit Vandeurzen.

,,Interessante intellectuele oefening'' Ook SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte kant zich tegen de invoering van een nationale kieskring. "Dit is een interessante intellectuele oefening, maar als hoogleraar denk ik niet dat dit een oplossing is", verklaart de leider van de Vlaamse socialisten woensdag.

Volgens Vande Lanotte strookt het voorstel niet met de realiteit. "Je kunt de gemeenschappen niet zomaar uitschakelen. De wet moet de realiteit weerspiegelen".

De partijvoorzitter wijst erop dat ons land één keer een nationale kieskring heeft gehad, tijdens de koningskwestie in de jaren ’50. "Achteraf heeft men toch een compromis moeten zoeken (...) In een federaal land moeten politieke beslissingen steunen op een consensus in de twee gemeenschappen", klinkt het.

Vande Lanotte benadrukt tevens dat de nationale kieskring en de nationale partijen enkele decennia geleden zijn afgeschaft omdat die niet werkten. "We gaan nu toch niet terugkeren naar 30, 40 jaar geleden".

Dat de twee gemeenschappen beter moeten samenwerken, klopt, maar er zijn andere manieren om dat te doen, stelt Vande Lanotte.

,,Verbijsterd''

Vlaams Belang reageert verbijsterd op het voorstel van de Paviagroep om een nationale kieskring in te voeren. Het voorstel stuurt ons niet enkel terug naar het unitaire België, maar is ook volkomen onwerkbaar, luidt het woensdag in een mededeling.

De partij verwijst naar de situatie rond de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. ,,Alle Vlaamse partijen hebben er zich unisono toe verbonden die archaïsche unitaire kieskring af te schaffen. Het zou dan ook ondenkbaar zijn dat er aan Vlaamse kant een meerderheid zou worden gevonden om precies het tegenovergestelde te gaan doen en de Waalse inmengingspolitiek in de toekomst mogelijk te maken in heel Vlaanderen'', aldus kamerlid Bart Laeremans.