STRAATSBURG - De Raad van de Europese Unie moet - indien nodig - op onafhankelijke wijze onderzoeken of lidstaten zich schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de mensenrechten. Dat heeft het Parlement woensdag geëist in het rapport van de tijdelijke commissie die vorig jaar het bestaan van geheime vluchten en gevangenissen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA onder de loep nam.
Het rapport van de Italiaanse socialist Giovanni Fava, dat met 382 tegen 256 stemmen bij 74 onthoudingen werd goedgekeurd, laakt het gebrek aan medewerking van sommige Europese regeringen. Omdat de commissie geen echte onderzoeksbevoegdheden had, moet de Raad (de EU-instelling die de lidstaten vertegenwoordigt, nvdr) ,,op alle betrokken regeringen druk uitoefenen om de Raad en de Commissie volledige en grondige informatie te verstrekken, en indien nodig, hoorzittingen houden en onverwijld opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek''.

Geen bewijzen van geheime Europese gevangenissen

Volgens de eindconclusies van de tijdelijke commissie voerde de CIA van eind 2001 tot eind 2005 minstens 1.245 vluchten uit in het Europese luchtruim. Hoewel sommige vluchten werden gebruikt voor de buitengewone overdracht of het illegale transport van gevangenen, knepen sommige Europese regeringen volgens de commissie een oogje dicht. Bewijzen voor het bestaan van geheime gevangenissen op Europees grondgebied vond de commissie niet.

De tijdelijke commissie van het Europees Parlement werd begin vorig jaar opgericht als reactie op berichten in de Amerikaanse pers die gewaagden van het bestaan van geheime gevangenissen van de CIA in Oost-Europa. In september erkende de Amerikaanse president George W. Bush dat de inlichtingendienst een programma van geheime hechtenis buiten het grondgebied van de VS beheerde. Hij zei er niet bij welke landen hun medewerking verleenden.